20 /01
Autor:
Anna Wójcik

Zdrada małżeńska jako naruszenie obowiązku wierności

20 /01
Autor:
Anna Wójcik

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje różne prawa i obowiązki w małżeństwie. Jednym z podstawowych obowiązków jest obowiązek wierności. Zgodnie bowiem z art. 23 k.r.o., małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

 

 

 

Kiedy dochodzi do zdrady małżeńskiej?

 

 

 

W pierwszej kolejności z pewnością na myśl przychodzi akt cudzołóstwa – zdrada fizyczna, utrzymywanie kontaktów seksualnych z inną osobą niż małżonek. W doktrynie podkreśla się, że istotę cudzołóstwa stanowią dwa elementy: fizyczny i psychiczny (tak w: Prawa i obowiązki małżonków, M. Jadczak-Żebrowska, Wolters Kluwer). Cudzołóstwo można zatem zarzucić współmałżonkowi tylko wtedy, akt fizyczny miał miejsce za dobrowolną zgodą i ze świadomością swojego działania. Nie można w ten sposób zakwalifikować aktu seksualnego, do którego doszło pod przymusem.

 

 

 

Inne przypadki zdrady małżeńskiej

 

 

 

Zdrada małżeńska nie sprowadza się jednak wyłącznie do przypadków cudzołóstwa. Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów, w literaturze (za: Prawa i obowiązki małżonków, M. Jadczak-Żebrowska, Wolters Kluwer) wyróżnia się również takie sytuacje, jak: bliskość uczuciowa z inną niż małżonek osobą (nawet jeśli nie doszło do zbliżenia fizycznego); stwarzanie pozorów zdrady małżeńskiej (tj. takie zachowania, które mogą spowodować podejrzenia niewierności współmałżonka); naruszenie obowiązku lojalności i szczerości wobec współmałżonka (np. poprzez brak obrony małżonka przed fałszywymi pomówieniami).

 

 

Tytułem przykładu przywołać można wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1999 r., sygn. akt II CKN 486/98, w którym Sąd ten stwierdził, że „dochowanie wierności, która stosownie do art. 23 k.r.o. jest jednym z obowiązków każdego z małżonków, nie polega jedynie na utrzymywaniu stosunków płciowych przez małżonków tylko ze sobą i powstrzymywaniu się od kontaktów seksualnych z innymi osobami. Naruszeniem obowiązku wierności jest także takie zachowanie się małżonka, które sprawia pozory naruszenia tego obowiązku. W szczególności jest nim zachowanie się małżonka wobec osoby trzeciej wskazujące na nawiązanie między nimi więzi erotyczno-emocjonalnej, mogące nasuwać podejrzenie zdrady małżeńskiej lub w inny sposób wykraczające poza granice postępowania zakreślone powszechnie przyjętymi normami obyczajowości i przyzwoitości”.

 

 

Stan prawny na dzień 20.01.2021 r.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do śledzenia profilu Kancelarii na Facebooku.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.