17 /06
Autor:
Anna Wójcik

Split payment – na czym polega system podzielonej płatności i kogo dotyczy?

17 /06
Autor:
Anna Wójcik
umowa najmu instytucjonalnego

Już 1 lipca br. wchodzi w życie ważna dla przedsiębiorców zmiana ustawy o podatku VAT oraz powiązana z nią zmiana ustawy – Prawo bankowe. Z tym dniem zaczną obowiązywać przepisy o tzw. systemie podzielonej płatności, czyli z ang. split payment. W niniejszym artykule przybliżę zasady funkcjonowania tego systemu.

 

Split payment oznacza nowy sposób regulowania płatności przez nabywców towarów i usług. Na razie system ten będzie dobrowolny, co oznacza, że to nabywca zdecyduje, czy zapłaci należność tak jak dotychczas na jeden rachunek, czy podzieli kwotę netto i podatek VAT. Jednocześnie, wraz z wejściem w życie nowych przepisów, wszyscy przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe, specjalne rachunki przeznaczone dla kwot podatku VAT – będą one prowadzone obok dotychczasowych rachunków firmowych i będą z nimi powiązane.

 

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie następujące:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT;
2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

 

Już w tym miejscu należy wspomnieć o istotnej kwestii – split payment umożliwia dokonanie zapłaty wyłącznie za pojedynczą fakturę. Zatem nie będzie już możliwe korzystanie z „paczek przelewów”.

 

Druga ważna informacja – zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana będzie wyłącznie w polskich złotych (dodatkowy rachunek VAT zostanie utworzony jedynie do rachunków prowadzonych w polskiej walucie). Nastąpi to przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:
1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

 

Czy prowadzenie dodatkowego rachunku VAT będzie związane z dodatkowymi opłatami po stronie przedsiębiorców? Otóż teoretycznie nie. Ustawa przewiduje bowiem, że – po pierwsze – otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy, a po drugie, że otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku. W praktyce jednak przedsiębiorcy poniosą dodatkowe koszty, np. realizacji przelewów. Jak już bowiem wyżej wskazano, w tym systemie jednorazowo będzie można opłacić tylko jedną fakturę.

 

Warto też wspomnieć o ograniczonych możliwościach dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Prawo bankowe wymienia bowiem w art. 62b ust. 2 sytuacje, w których rachunek VAT może zostać obciążony.

 

Stan prawny aktualny na dzień 17.06.2018 r.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.