2 /05
Autor:
Anna Wójcik

Prawo przedsiębiorców – jakie zmiany wynikają z nowej ustawy?

2 /05
Autor:
Anna Wójcik
odmowa odbioru mieszkania

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r. i zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta jest częścią zbioru ustaw znanych jako Konstytucja Biznesu. Założeniem jej twórców było ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa relacji przedsiębiorca – administracja publiczna.

 

Prawo przedsiębiorców wprowadza istotne zasady, z których najważniejsze to:

1. „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”;

2. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy;

3. rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy;

4. przyjaznej interpretacji przepisów.

 

Ustawa przewiduje również nową instytucję – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – który ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

 

Prawo przedsiębiorców wprowadza jeszcze dwie warte odnotowania zmiany:

– tzw. działalność nieewidencjonowaną (art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców: Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.)

– tzw. ulgę na start (art. 18 ust. 1 Prawa przedsiębiorców: Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.).

 

To, czy nowa ustawa rzeczywiście pozwoli na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów,  okaże się oczywiście dopiero po pewnym czasie od jej wejścia w życie.

 

Stan prawny aktualny na dzień 2.05.2018 r.

 

Zapraszamy do kontaktu.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.