3 /02
Autor:
Anna Wójcik

Odbiór mieszkania od dewelopera – czy można odmówić odbioru?

3 /02
Autor:
Anna Wójcik
odmowa odbioru mieszkania

Umowa deweloperska zwykle jest źródłem stresu co do jej prawidłowego wykonania przez dewelopera. Kupującym towarzyszą obawy, czy lokal (dom jednorodzinny) w rzeczywistości będzie odpowiadał jego opisowi w umowie. Odbiór od dewelopera lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego stanowi często problem dla nabywców, którzy nie wiedzą jak się zachować w sytuacji stwierdzenia wad lokalu (domu), zwłaszcza tych o istotnym charakterze. Z reguły nabywcy obawiają się, że w przypadku podpisania protokołu odbioru na późniejszym etapie nie będą już mieli możliwości skutecznego żądania od dewelopera usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości. Czy słusznie? I czy nabywca może w ogóle odmówić dokonania odbioru?

 

 

 

Przed przejściem do odpowiedzi na te pytania, warto zatrzymać się przy kwestii stawiennictwa i uczestniczenia w czynnościach odbioru. Otóż, zgodnie z dominującym poglądem, nabywca lokalu (domu)  ma obowiązek stawić się na wezwanie dewelopera we wskazanym przez niego terminie. W innym wypadku naraża się na groźne konsekwencje. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 29 ust. 5 tzw. ustawy deweloperskiej (dokładnie: ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) „deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (…), pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej”.

 

 

 

Nawet jeśli wiemy, że lokal (dom), który ma być przedmiotem odbioru ma wady, należy zatem stawić się na wezwanie dewelopera i sporządzić protokół odbioru. W protokole tym należy szczegółowo opisać wszystkie stwierdzone wady lokalu (domu) i złożyć pod nim podpis. Brak takiego podpisu mógłby być podnoszony przez dewelopera jako brak uczestniczenia w odbiorze, co wiązałoby się z dalszymi negatywnymi konsekwencjami.

 

 

 

Co w przypadku, gdy wady są istotne i poważne? W literaturze przyjmuje się, że nabywca ma w takiej sytuacji prawo do odmowy odbioru. Nie można bowiem przyjąć obowiązku odbioru takiego lokalu (domu), który nie odpowiada ustaleniom z umowy deweloperskiej. Wskazuje się jednak, że w takim wypadku powinno się podpisać protokół odbioru ze wskazaniem odmowy dokonania odbioru i jako uzasadnienie tej odmowy wpisać stwierdzone istotne wady. Jeśli wady nie mają charakteru istotnego (np. jedynie usterki wizualne), wówczas odmowa odbioru może zostać oceniona jako nieuzasadniona, co skutkować będzie powstaniem tzw. zwłoki o stronie nabywcy, mogącej skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą (tak w: E. Targońska, Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle ustawy deweloperskiej, C. H. Beck, Warszawa 2018).

 

 

Jeśli odbiór lokalu mieszkalnego (domu) czy też odmowa odbioru budzą Państwa wątpliwości albo potrzebują Państwo pomocy prawnej w związku z umową deweloperską, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Wójcik radca prawny Wrocław zaprasza do kontaktu.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.