Wpisy

12 /11

Alimenty w trakcie trwania małżeństwa – jak je uzyskać?

Niestety w nie każdym związku małżeńskim małżonkowie obdarzają się wzajemnym wsparciem, zarówno tym psychicznym, jak i finansowym. Czasami bywa tak, że jeden z małżonków jest niezależny finansowo, drugi zaś musi wręcz błagać o nawet najmniejszą[...]
Czytaj więcej
14 /10 odmowa odbioru mieszkania

Śmierć przedsiębiorcy a dalsze losy jego firmy – ustawa o zarządzie sukcesyjnym

W dniu 25 lipca 2018 r., Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we[...]
Czytaj więcej
25 /09 wysokość zachowku

Upadłość pre-pack – czym jest przygotowana likwidacja i jakie przynosi korzyści?

Bywa tak, że działalność gospodarcza zaczyna przynosić straty, mnożą się zadłużenia, a przedsiębiorstwo zaczyna chylić się ku upadkowi. Pojawia się wizja ogłoszenia upadłości. Postępowanie upadłościowe jest długie, skomplikowane i kosztowne, upadłe przedsiębiorstwo traci swoją wartość,[...]
Czytaj więcej
9 /09 odmowa odbioru mieszkania

Zatrudnianie dzieci po zmianie przepisów

W dniu 1 września 2018 r. weszła w życie zmiana Kodeksu pracy dotycząca zatrudniania dzieci, a właściwie młodocianych, ponieważ takim nazewnictwem posługuje się wspomniana ustawa. Dotychczas za młodocianego w rozumieniu Kodeksu pracy uznawano osobę, która[...]
Czytaj więcej
19 /08

Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa a wysokość zadośćuczynienia

W wyroku z dnia 16 marca 2018 r., sygn. akt IV CSK 114/17, Sąd Najwyższy ponownie wypowiedział się o konsekwencjach jazdy samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W orzecznictwie niesporne jest, że takie zachowanie – w razie zdarzenia[...]
Czytaj więcej
13 /08

Zadośćuczynienie dla bliskich osób znajdujących się w stanie wegetatywnym – uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego

W tym wpisie http://krpwojcik.pl/przelomowe-uchwaly-sadu-najwyzszego-zadoscuczynienie-mozliwe-rowniez-dla-bliskich-osob-w-stanie-terminalnym-lub-wegetatywnym pisałam o bardzo ważnych orzeczeniach Sądu Najwyższego, które ułatwią pośrednio poszkodowanym członkom najbliższej rodziny dochodzenie zadośćuczynienia wskutek naruszenia dobra osobistego w postaci więzi bliskości. Opublikowano już również uzasadnienie stanowiska Sądu, którego[...]
Czytaj więcej
3 /08

Skazany kierowca może dochodzić zwrotu kwot zapłaconych na rzecz pokrzywdzonego

Osoba, która została prawomocnie skazana za spowodowanie wypadku komunikacyjnego i była zobowiązana wyrokiem do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienia, nawiązki bądź naprawienia szkody może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń, z którym w dacie wypadku była zawarta[...]
Czytaj więcej
14 /07 wysokość zachowku

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Z racji okresu wakacyjnego niniejszy wpis postanowiłam poświęcić tematyce tzw. zmarnowanego urlopu i odpowiedzialności biura podróży z tego tytułu. Coraz częściej spędzamy wakacje za granicą, a w większości przypadków jest to upragniony, długo oczekiwany wyjazd.[...]
Czytaj więcej
30 /06 odszkodowanie

Przewlekłość postępowania sądowego – kiedy strona ma prawo do odszkodowania?

Postępowania w polskich sądach toczą się coraz dłużej. Chyba każdy, kto kiedykolwiek dochodził swoich praw na drodze sądowej, mógłby powiedzieć wiele na temat długich przerw pomiędzy terminami rozpraw czy też długotrwałym oczekiwaniu na jakąkolwiek decyzję[...]
Czytaj więcej
Prev Next