Wpisy

12 /03

Odszkodowanie za wyciek danych osobowych – wyrok SO w Warszawie

Zgodnie z art. 82 ust. 1 RODO, każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę. Prawu do odszkodowania[...]
Czytaj więcej
20 /01

Zdrada małżeńska jako naruszenie obowiązku wierności

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje różne prawa i obowiązki w małżeństwie. Jednym z podstawowych obowiązków jest obowiązek wierności. Zgodnie bowiem z art. 23 k.r.o., małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do[...]
Czytaj więcej
2 /11

Podział majątku wspólnego a hipoteka obciążająca nieruchomość

Bardzo często zdarza się, że w trakcie trwania małżeństwa i obowiązywania ustroju wspólności majątkowej małżonkowie dokonują zakupu nieruchomości na kredyt zabezpieczony hipoteką. Po rozwodzie i przy podziale majątku wspólnego zazwyczaj taka nieruchomość przypada na wyłączną[...]
Czytaj więcej
9 /08

Czy podział majątku po rozwodzie musi być równy?

Często występującym po rozwodzie problemem jest to, jak podzielić majątek pomiędzy byłymi małżonkami. Punktem wyjścia zwykle staje się pytanie, czy podział majątku musi być równy.       Zgodnie z art. 43 § 1 k.r.o.,[...]
Czytaj więcej
24 /06

Zerwane zaręczyny – czy powinno się oddać pierścionek?

Nie zawsze jest tak, że po zaręczynach dochodzi do ślubu. W życiu zdarzają się różne sytuacje i gdy zaręczyny zostają zerwane przez jedną ze stron albo para wspólnie podejmuje decyzję o rozstaniu, pojawia się pytanie[...]
Czytaj więcej
27 /05

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – podstawowe informacje

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR lub Rejestr) został utworzony na mocy przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa). Do głównych zadań CRBR należy właśnie[...]
Czytaj więcej
18 /04

Zawieszenie działalności gospodarczej – warunki, okres, skutki

Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej została uregulowana w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (dalej: ustawa). W niniejszym artykule zostaną przedstawione warunki, jakie trzeba spełnić, żeby zawiesić działalność, okres, na jaki[...]
Czytaj więcej
29 /03

Koronawirus a realizacja umów

W związku z pandemią koronawirusa wiele osób ma problemy z wykonywaniem zawartych wcześniej umów. W trudnej sytuacji znaleźli się zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy ponoszą stałe koszty związane choćby z wynajmowaniem lokalu, w którym prowadzą swoją działalność.[...]
Czytaj więcej
23 /03

Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu koronawirusa?

W trakcie pandemii koronawirusa wielu pracodawców zleciło swoim pracownikom wykonywanie pracy zdalnie. Taka możliwość wprowadzona została na mocy art. 3 tzw. specustawy, czyli ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z[...]
Czytaj więcej
Next
x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.