Wpisy

22 /10

Czy można odwołać się od rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?

Kodeks pracy przewiduje, że umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron; 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); 3) przez oświadczenie jednej ze[...]
Czytaj więcej
16 /09

Świadectwo pracy – zmiany w Kodeksie pracy. Termin na wydanie świadectwa pracy, sprostowanie świadectwa, skutki niewydania świadectwa pracy.

W dniu 7 września 2019 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu pracy m. in. w zakresie regulacji dotyczących wydawania przez pracodawcę świadectwa pracy. Zmiany te miały na celu zwiększenie uprawnień pracowniczych i ułatwienie pracownikom[...]
Czytaj więcej
28 /07

Monitoring w miejscu pracy – kiedy kamery w pracy są legalne?

W związku z wejściem w życie RODO (przypominamy artykuł http://krpwojcik.pl/rodo-prawo-do-odszkodowania/) do Kodeksu pracy zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące monitoringu pracownika. W niniejszym artykule zostanie omówiony monitoring wizyjny.       Czym jest monitoring wizyjny? Jest[...]
Czytaj więcej
28 /05 wysokość zachowku

Zachowek – kiedy i komu się należy i jak go uzyskać

Czym jest zachowek? Zanim padnie odpowiedź na to pytanie wypada przypomnieć, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dziedziczenie może nastąpić albo na podstawie testamentu albo – jeśli spadkodawca takiego testamentu nie pozostawił – z mocy[...]
Czytaj więcej
6 /04

Rozliczenie majątku po zakończeniu konkubinatu

Część ludzi nie decyduje się na sformalizowanie związku i zawarcie małżeństwa. Decyzja o pozostawaniu w związku nieformalnym (inaczej konkubinacie) podejmowana jest z różnych względów, prawnych bądź życiowych. W okresie trwania zaś takiego związku partnerzy podejmują[...]
Czytaj więcej
3 /03 wysokość zachowku

Umowa rezerwacyjna a umowa deweloperska – czym się różnią?

Umowa deweloperska jest szczegółowo regulowana przepisami prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (potocznie ustawa deweloperska). Zgodnie z definicją zawartą w[...]
Czytaj więcej
3 /02 odmowa odbioru mieszkania

Odbiór mieszkania od dewelopera – czy można odmówić odbioru?

Umowa deweloperska zwykle jest źródłem stresu co do jej prawidłowego wykonania przez dewelopera. Kupującym towarzyszą obawy, czy lokal (dom jednorodzinny) w rzeczywistości będzie odpowiadał jego opisowi w umowie. Odbiór od dewelopera lokalu mieszkalnego albo domu[...]
Czytaj więcej
20 /01

Wina rozkładu pożycia. Rozwód z orzekaniem o winie

W artykule http://krpwojcik.pl/alimenty-po-rozwodzie-od-bylego-malzonka/ wyjaśniona została zależność pomiędzy orzeczeniem rozwodu z winy współmałżonka a możliwością żądania alimentów. Niniejszy wpis zostanie poświęcony samej winie w zakresie rozkładu pożycia małżeńskiego.       Zgodnie z art. 57 Kodeksu[...]
Czytaj więcej
9 /12

Alimenty po rozwodzie od byłego małżonka – kiedy można ich żądać?

W poprzednim artykule http://krpwojcik.pl/alimenty-w-trakcie-trwania-malzenstwa-jak-je-uzyskac/ omawiany był temat alimentów w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli jednak ostatecznie małżeństwo nie przetrwa i zostanie orzeczony rozwód, jeden z byłych małżonków nadal może mieć roszczenie o alimenty w stosunku do[...]
Czytaj więcej
Next