12 /11
Autor:
Anna Wójcik

Alimenty w trakcie trwania małżeństwa – jak je uzyskać?

12 /11
Autor:
Anna Wójcik

Niestety w nie każdym związku małżeńskim małżonkowie obdarzają się wzajemnym wsparciem, zarówno tym psychicznym, jak i finansowym. Czasami bywa tak, że jeden z małżonków jest niezależny finansowo, drugi zaś musi wręcz błagać o nawet najmniejszą kwotę na bieżące potrzeby rodziny. Co można zrobić w takiej sytuacji?

 

 

Przede wszystkim należy wskazać, że zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 

Z powyższego wynika zatem, że na każdym z małżonków spoczywa obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Chodzi tu o takie potrzeby, jak mieszkanie, odzież, pielęgnacja czy żywność. Obowiązek ten może być spełniony poprzez finansowanie tych potrzeb lub w drodze osobistych starań o dzieci i dom. Typowym przykładem takiego podziału jest rodzina, w której mężczyzna pracuje zarobkowo, zaś kobieta poświęca się – głównie albo wyłącznie – rodzinie zajmując się dziećmi i gospodarstwem domowym. Jeśli w danym małżeństwie przyjęto taki model, kobieta nie może być traktowana gorzej tylko z tego powodu, że wykonuje pracę w domu na rzecz rodziny i nie otrzymuje za nią wynagrodzenia.

 

 

Przytoczony wyżej art. 27 k.r.o. przewiduje obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny jako całości. Chodzi przy tym o zaspokajanie potrzeb wszystkich członków rodziny, a w tym także drugiego małżonka. Co ważne, zgodnie z orzecznictwem małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma. Należy pamiętać również o zasadzie równej stopy życiowej wszystkich członków rodziny.

 

 

Obowiązek, o którym mowa w art. 27 k.r.o. wygasa wraz z prawomocnym orzeczeniem rozwodu.

 

 

Celem uzyskania świadczeń finansowych od drugiego małżonka, który wbrew prawu nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, należy wystąpić z powództwem do sądu. Pozew taki składa się w sądzie rejonowym. Od pozwu nie pobiera się opłaty sądowej.

 

 

Jeśli mają Państwo pytania bądź wątpliwości w opisanym temacie, Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza do kontaktu.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.