26 /05
Autor:
Anna Wójcik

RODO – prawo do odszkodowania

26 /05
Autor:
Anna Wójcik
odmowa odbioru mieszkania

Jak powszechnie wiadomo, od dnia 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest już w Polsce w pełni stosowane. W poprzednim artykule przedstawiłam podstawowe informacje o RODO, dzisiejszy wpis poświęcę zaś na przybliżenie prawa do odszkodowania z tytułu naruszenia przepisów tego rozporządzenia.

 

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej administratorów i podmiotów przetwarzających za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych zostały uregulowane w art. 82 RODO. Już w tym miejscu wypada wspomnieć, że artykuł ten stanowi samodzielną podstawę roszczeń odszkodowawczych. Mówiąc prościej, dochodząc tych roszczeń jako podstawę prawną wystarczy powołać właśnie ten artykuł.

 

Przesłanki odpowiedzialności, czyli warunki od których zależy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych to:

1. wystąpienie po stronie podmiotu danych szkody majątkowej lub niemajątkowej;
2. naruszenie przez administratora lub podmiot przetwarzający dane przepisów RODO;
3. związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą szkodą a naruszeniem przepisów RODO;
4. wina po stronie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

Warunki te muszą być spełnione łącznie.

 

Teoretycznie, to osoba, która dochodzi roszczeń odszkodowawczych musi wykazać, że doszło do wystąpienia naruszenia. Należy jednak pamiętać o wynikającej z RODO zasadzie rozliczalności – administrator musi być w stanie wykazać, że przestrzega przepisów RODO. W praktyce zatem ciężar dowodu będzie przeniesiony na administratora.

 

W RODO przewidziano domniemanie winy sprawcy naruszenia. To zatem administrator lub podmiot przetwarzający – żeby uniknąć odpowiedzialności – musi wykazać, że w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

 

Warto dodać, że zgodnie z motywem 146 RODO, osoby, których dane dotyczą, powinny uzyskać pełne i skuteczne odszkodowanie za poniesione szkody.

 

Odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych można dochodzić na drodze sądowej poprzez złożenie pozwu. Sprawy te będą rozstrzygane przez sądy okręgowe.

 

Stan prawny aktualny na dzień 26.05.2018 r.

 

Zapraszamy do kontaktu.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.